PRIVACYVERKLARING Feiko Prosje maatwerk in houtwerk

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Feiko Prosje maatwerk in houtwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik kunt maken/maakt van de diensten van Feiko Prosje maatwerk in houtwerk en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Feiko Prosje maatwerk in houtwerk verstrekt. Feiko Prosje maatwerk in houtwerk vraagt hierbij om uw persoonsgegevens zoals, telefoon (vast en/of mobiel) en e-mailadres. Feiko Prosje maatwerk in houtwerk kan de persoonsgegevens van de contactpersoon van u verwerken.

WAAROM Feiko Prosje maatwerk in houtwerk GEGEVENS NODIG HEEFT

Feiko Prosje maatwerk in houtwerk verwerkt deze persoonsgegevens om te factureren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Feiko Prosje maatwerk in houtwerk uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Feiko Prosje maatwerk in houtwerk GEGEVENS BEWAART

Feiko Prosje maatwerk in houtwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Feiko Prosje maatwerk in houtwerk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Feiko Prosje maatwerk in houtwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het device wat u gebruikt en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Feiko Prosje maatwerk in houtwerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@feikoprosje.nl Feiko Prosje maatwerk in houtwerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Feiko Prosje maatwerk in houtwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende en daar waar nodig maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Feiko Prosje maatwerk in houtwerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Feiko Prosje maatwerk in houtwerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Feiko Prosje maatwerk in houtwerk op via info@feikoprosje.nl.

www.feikoprosje.nl is een website van Feiko Prosje maatwerk in houtwerk.

Feiko Prosje maatwerk in houtwerk is als volgt te bereiken:

Adres: Bordego 9, 8495 NS,  Aldeboarn

Telefoon: 0613762481

E-mailadres: info@feikoprosje.nl

Menu